0933780748

KHÓA HỌC TIẾNG HOA TẠI

TIENGHOABINHDUONG CLUB

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Giao tiếp cấp tốc 5 tháng 
́́́       .  theo chuyên ngành ( Nhân sự – Tổng Vụ – Nhà Hàng Khách Sạn ….)
       .  giao tiếp cơ bản cuộc sống
+  luyện thi chứng chỉ quốc tế HSK cấp 2,3,4,5
+ Giao tiếp cấp tốc 5 tháng 
́́́       .  theo chuyên ngành ( Nhân sự – Tổng Vụ – Nhà Hàng Khách Sạn ….)
       .  giao tiếp cơ bản cuộc sống
+  luyện thi chứng chỉ quốc tế HSK cấp 2,3,4,5