KHÓA HỌC

– Hoc tại Trung Tâm:

+ Giao tiếp cấp tốc – Khai giảng THỨ 5 – 22/08/2019 – Lịch học 18h đến 19h30 – thứ 3,5,7

+ HSK / TOCFL – Các lớp luyện thi sẽ được thiết kế chương trình học riêng dựa vào trình độ và mục đích học

– Học Online:

+ Giao tiếp cấp tốc – Bạn có thể học 1 kèm 1 hoặc tạo 1 nhóm nhỏ để học chung với bạn của mình.Thời gian học sắp xếp theo thời gian của học viên.

HSK / TOCFL:  Các lớp luyện thi sẽ được thiết kế chương trình học riêng dựa vào trình độ và mục đích học

HSKLượng Từ VựngTOCFLLượng Từ Vựng
HSK 65000 Từ trở lênBand C28000 Từ trở lên
HSK 52500 TừBand C18000 Từ
HSK 41200 TừBand B25000 Từ
HSK 3600 TừBand B12500 Từ
HSK 2300 TừBand A21000 Từ
HSK 1150 TừBand A1500 Từ